Servis klimatizací

Montáž provedená odbornou firmou a pravidelný servis zajistí správné fungování a prodlouží životnost klimatizace. Perioda servisu je nutná dle toho, kde je klimatizace namontována a jak se používá. Pokud klimatizace pouze chladí, měl by být proveden servis 1x ročně, a to před chladící sezónou. Pokud se klimatizací i topí, tak by měl být servis 2x ročně, a to před chladící a topnou sezónou. Častější servis je vhodný v případě umístění klimatizační jednotky na prašném místě, v místě, kde se kouří, kde se vaří. Neudržovaná klimatizace se může stát zdrojem znečištění vzduchu v místnosti, neboť nevyměněné (nevyčištěné) filtry a zanesené potrubí odvádějící kondenzát mohou být líhní bakterií.

Většina výrobců podmiňuje uznání záruky pravidelnou údržbou a servisem!

Servis klimatizace po dohodě provádíme, jeho součástí je:

– venkovní jednotka – vyčištění kondenzátoru od nečistot, ošetření speciálním přípravkem, přeměření kompresoru, kontrola hlučnosti

– vnitřní jednotka – vyčištění filtrů, propláchnutí trubic odvádějících kondenzát, vyčištění a kontrola funkčnosti čerpadel kondenzátu, desinfekce výparníku