Vhodné umístění vnitřní jednotky klimatizace

Umístění vnitřní jednotky je dobré zvolit tak, aby vám nevadila esteticky, aby bylo zabezpečeno dostatečné proudění vzduchu, a pokud je to možné, aby šla odvést zkondenzovaná voda samospádem do odpadu nebo přes zeď mimo dům.

Nejlepší umístění je na střed kratší zdi, není to ale možné vždy, proto každá vnitřní jednotka má dvoje žaluzie (vertikální a horizontální), které jsou nastavitelné. Vhodným nastavením těchto žaluzií lze docílit proudění studeného i teplého vzduchu do celé místnosti i např. z rohu.

Při chlazení kondenzuje ve vnitřní jednotce voda. V případě závady, kdy nebude voda odtékat, se může stát, že začne kapat nebo stékat po zdi. Proto je vhodné neumisťovat jednotku nad elektrospotřebiče (televizor, počítač….. apod.)