Servis

Klademe předně důraz na osobní přístup, odbornost, kvalitu a celkové kompletní zajištění realizací.

Montáž provedená odbornou firmou a pravidelný servis zajistí správné fungování a prodlouží životnost klimatizace. Perioda servisu je nutná dle toho, kde je klimatizace namontována a jak se používá. Pokud klimatizace pouze chladí, měl by být proveden servis 1x ročně, a to před chladící sezónou. Pokud se klimatizací i topí, tak by měl být servis 2x ročně, a to před chladící a topnou sezónou. Častější servis je vhodný v případě umístění klimatizační jednotky na prašném místě, v místě, kde se kouří, kde se vaří. Neudržovaná klimatizace se může stát zdrojem znečištění vzduchu v místnosti, neboť nevyměněné (nevyčištěné) filtry a zanesené potrubí odvádějící kondenzát mohou být líhní bakterií.
Většina výrobců podmiňuje uznání záruky pravidelnou údržbou a servisem!
Servis klimatizace po dohodě provádím.